Tự học thiết kế 3D điêu khắc jdpaint – Lệnh Extrude

JdPaint là một trong những phần mềm được sử dụng nhiều trong lĩnh vực điêu khắc phù điêu gỗ. Tuy nhiên tài liệu về phần mềm JdPaint không được phổ biến.

11

Vì vậy việc tự học phần mềm này là rất khó khăn. Thấy được bất cập đó cộng với việc mong muốn giúp đỡ những ai không có điều kiện đi học và mua tài liệu, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn các video về phần mềm JdPaint gồm các lệnh cơ bản để chúng ta có thể thao tác và thiết kế trên phần mềm này.

Leave a Reply