Home Uncategorized Tutsplus – Photoshop CS6 dùng trong thiết kế Web (2013) | Size 2.73 GB

Tutsplus – Photoshop CS6 dùng trong thiết kế Web (2013) | Size 2.73 GB

by yen_ty
49 views

Tutsplus Photoshop CS6 dùng trong thiết kế Web (2013) | Size 2.73 GB

Giáo viên: Craig Campbell
Thời lượng: ~ 4 hours / 26 Lessons
Ngày phát hành: May 31, 2013
Video Format: MP4
Resolution: 1280?720
Size: 2.73 GB

 
Dù Adobe sẽ mau chóng chuyển đổi từ Creative Suite sang Creative Cloud, Photoshop CS6 vẫn còn khá phổ biến và sẽ còn như vậy trong 1 khoảng thời gian nữa. Nhưng nếu bạn là một nhà thiết kế web và bạn chỉ quen làm việc với CS4 hoặc CS5 thì sao? Bạn sẽ không biết rằng CS6 có gì mới lạ hay không? Craig Campbell sẽ giới thiệu cho bạn biết tất cả về CS6 khi thiết kế 1 trang Web!
 
Cấu trúc:
Welcome — 1m 44s
Tổng quát khoá học  — 1m 44s
Thiết kế web trong Photoshop — 3h 56m 16s
Cấu tạo một file Photoshop— 5m 26s
Tạo New Document — 6m 22s
Grids, Rulers và Guides — 14m 58s
History Panel — 5m 20s
Làm việc với màu sắc — 13m 48s
Tạo Patterns — 8m 46s
Dùng Textures — 7m 10s
Ảnh vector  — 14m 22s
Layer Styles — 7m
Dùng Text trong Photoshop — 13m 4s
Paragraph và Character Styles — 18m 42s
Import hình ảnh — 6m 44s
Layer Masks — 6m 48s
Tạo Columns — 7m 10s
Sắp xếp Layers — 5m 52s
Layer Clipping — 18m 52s
Tạo nền cho Menu — 8m 56s
Tạo thành phần cho Menu — 11m 50s
Hoàn tất  Menu — 11m 26s
Tạo bảng đăng kí — 9m 38s
Tạo nút đăng kí — 6m 52s
Xuất CSS — 7m 16s
Hoàn thiện — 3m 38s
Xuất ảnh — 16m 16s
Hoàn tất — 1m 40s
Lời cuối — 1m 40s
Giá 40k/DVD
 

Bài viết liên quan

Leave a Comment