TutsPlus – Thiết kế giao diện người dùng (UI) trongPhotoshop

TutsPlus – Thiết kế những thành phần của giao diện người dùng (UI) trongPhotoshop
Genre: E-Learning

Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi phải thiết kế một giao diện người dùng cho web, thầy Ryan sẽ giúp bạn biết cách thiết kế nó trong Photoshop. Bạn sẽ được học cách thiết kế nút bấm, ribbons, những thành phần đa phương tiện và nhiều thứ khác nữa! Hãy tham gia khoá học này và nâng trình độ thiết kế giao diện người dùng của bạn lên một đẳng cấp mới!
Giá 40k/DVD

Leave a Reply