Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Tùy chỉnh lệnh mode Rapidform

Tùy chỉnh lệnh mode Rapidform

by phuong_adv
136 views
  Select > Mode

 

1. Chọn  Select > Mode tren thanh menu. T các trình đơn phụ sau xuất hiện.

rt1

chú ý:

Tất cả các lệnh trong chọn chế độ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-khuôn mặt. Lệnh hình chữ nhật được kích hoạt cho tất cả các thực thể.

2. Chọn lệnh Rectangle.
3. Kéo một số đơn vị để lựa chọn.

Options in Detail

Line – lệnh Line được sử dụng để chọn một đường thẳng bằng cách nhấn vào một đầu của một đường thẳng rồi kéo nó ra. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt

rt2

chú ý:

Kích thước của đường thẳng được sử dụng bằng cách Al t+ LMB (Left Mouse Button).

Rectangle –lệnh vẽ hình chữ nhật Rectangle được sử dụng để lựa chọn một khu vực bằng cách kéo từ một góc của một ô vào góc chéo. Lệnh này được kích hoạt cho lựa chọn của tất cả các thực thể.

rt3

Circle – lênh vẽ đường tròn Circle  được sử dụng để lựa chọn một khu vực hình tròn bằng cách nhấn vào tâm của một đường tròn phải và kéo ra ngoài. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt
Polyline – Polyline được sử dụng để lựa chọn bên trong của một đa giác bằng cách chọn điểm trong cửa sổ xem và nhấp phải chuột hoặc kích đúp vào trái của chuột để hoàn thành một đa giác. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt.

rt5

Freehand – Freehand được sử dụng để chọn một khu vực hình dạng không đều bằng cách truy tìm một vành đai với con chuột trong khi kéo. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt.

rt6

Paint Brush – Paint Brush được sử dụng để chọn bất kỳ khu vực mà chuột bao gồm trong khi nó đang kéo. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt

rt7

chú ý:

Kích thước của nét vẽ có thể được chỉnh sủa bằng cách sử dụng Alt + LMB (Left Mouse Button).

Flood Fill – Flood Fill  chọn một mặt trong cùng ranh giới. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt

rt8

Extend To Similar – Extend To Similar lựa chọn khu vực tính năng tương tự. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt

rt9 rt10

Extend To Sudden Change – Extend To Sudden Change chọn khu vực có độ cong tương tự. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt.

rt11

Box – Box cấu hình, hình dạng của các công cụ lựa chọn như hộp. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt

rt12

Cylinder – Cylinder cấu hình, hình dạng của các công cụ lựa chọn như xi lanh. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt

rt13

 

Sphere – Sphere cấu hình, hình dạng của các công cụ lựa chọn như hình cầu. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-mặt.

rt14

 

Visible Only Tùy chọn này quyết định liệu các thực thể vô hình có thể được lựa chọn hay không. Nếu nó được kích hoạt, chỉ có các đơn vị nhìn thấy được có thể được lựa chọn. Nếu vô hiệu hóa, các thực thể vô hình cũng có thể được lựa chọn. Lệnh này chỉ được kích hoạt cho việc lựa chọn các poly-đỉnh hoặc poly-m

t.rt15

<Enable Visible Only>

<Front>                 <Back>

<Disable Visible Only>

rt16

< Front>                 <Back>

Bài viết liên quan

Leave a Comment