Home Xuất bản sách Undo sculpting nhiều lần trong jdpaint

Undo sculpting nhiều lần trong jdpaint

by admin
92 views

Nếu bị lỗi:

Dùng bản 5.20 và xuất các vector từ autocad sang để dựng 3d vì em quen vẽ 2d trên autocad hơn.Nhưng em không thể undo sculpting (số 1 trong menu easer) vi lệnh này bị mờ không thể click. Nhưng với các vector vẽ trên jdpaint rồi làm nổi thì lại không bị lỗi đó.

Khắc phục:

Ấn shift+H rồi điền giá trị góc trên bên phải màn hình lên 30 thì bạn undo được 30 lần.

jdpaint-1

Bài viết liên quan

Leave a Comment