Ứng dụng Abaqus trong Catia

SIMULIA mang đến portfolio khả mở của các giải pháp mô phỏng thực (Realistic Simulation) bao gồm các ứng dụng phân tích trong CATIA (CATIA Analysis applications), các sản phẩm Abaqus cho phân tích phần tử hữu hạn hợp nhất (Unified Finite Element Analysis), các giải pháp đa nền tảng vật lý (multiphysics) cho việc làm sáng tỏ các thử thách về kỹ thuật, và các giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm cho quản lý dữ liệu mô phỏng, các quá trình, sở hữu trí tuệ. Xây dựng trên nền công nghệ đã được thiết lập, coi trọng chất lượng, và dịch vụ khách hàng tuyệt vời, SIMULIA đang làm cho mô phỏng thực trở thành một phần trong hoạt động doanh nghiệp nhằm nâng cao tính năng của sản phẩm, giảm số lượng mẫu sản xuất thử và điều khiển đổi mới sản phẩm.

SIMULIA Abaqus

Ngày nay, mô phỏng sản phẩm thường được thực hiện bởi nhóm các kỹ sư sử dụng các công cụ mô phỏng phù hợp từ các nhà cung cấp khác nhau để mô phỏng các đặc tính thiết kế khác nhau. Việc sử dụng phần mềm từ nhiều nhà cung cấp tạo nên sự không hiệu quả và nâng cao chi phí. SIMULIA đem đến bộ khả mở các sản phẩm phân tích hợp nhất cho phép tất cả người dùng, trong bất kể lĩnh vực đang chú trọng hay có kinh nghiệm mô phỏng hợp tác và chia sẽ không giới hạn dữ liệu mô phỏng và phương pháp đã được chấp thuận mà không mất đi tính trung thực của thông tin.

Bộ sản phẩm Abaqus FEA hợp nhất (Abaqus Unified FEA) mang đến các giải pháp mạnh mẽ và hoàn chỉnh cho các vấn đề kỹ thuật thông thường và phức tạp, tinh vi, bao hàm phạm vi rộng các vấn đề trong công nghiệp. Trong ngành công nghiệp ôtô, các nhóm kỹ sư có thể cân nhắc tải trọng toàn xe, rung động động lực, hệ thống đa đối tượng  (multibody systems), ảnh hưởng/ va chạm, tĩnh phi tuyến, tính toán đồng thời cùng với nhiệt, và đồng thời ồn – kết cấu trên cùng một dự liệu chung của kết cấu sản phẩm và bộ giải công nghệ được tích hợp. Các công ty hàng đầu đang tận dụng những ưu thế của  Abaqus Unified FEA để củng cố các quá trình và công cụ của họ, giảm chi phí và tính không hiệu quả, và lấy lợi thế cạnh tranh.

Một giải pháp mạnh mẽ và toàn diện cho thực hiện kiểm tra ảo với mô phỏng thực mà giúp giảm thời gian và chi phí phát triển sản phẩm, trong khi nâng cao độ tin cậy.

SIMULIA Isight
Ứng dụng mở, tiên phong trên thị trường cho tự động hoá quá trình mô phỏng và tối ưu thiết kế mà giúp nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh việc tìm ra các thiết kế, và giảm lỗi người dùng. Isight 5.7 mang đến nhiều tính năng mới và cải tiến cho mô hình& mô phỏng tích hợp, tối ưu, và hậu xử lý (postprocessing).

SIMULIA V6 R2013x
Họ các công cụ mô phỏng thực mạnh mẽ, cho phép thực hiện nhanh, chính xác nhiều nghiên cứu về tính năng trên chi tiết, cụm chi tiết, sản phẩm trong môi trường V6.  Phiên bản mới V6R2013x cung cấp các cải tiến cho  DesignSight, ExSight và SIMULIA SLM mở rộng nhiều khả năng mô phỏng và quản lý dữ liệu cho các chuyên viên thiết kế, nhà phân tích và các chuyên gia.

Leave a Reply