Universal Converter 1.0 Chuyển đổi file sang PDF, DOC, HTML và TIFF

GIỚI THIỆU

Universal Converter là một giải pháp hoàn chỉnh để chuyển đổi các file tài liệu sang các định dạng như PDF, DOC, HTML, JPEG, TIFF, BMP, PNG, PS, EPS, RAW, PCL, PSD, SVG, TXT và các định dạng phổ biến khác.
Quá trình chuyển đổi sẽ rất nhanh chỉ với vài click chuột. Chương trình có một số tính năng khác như bảo vệ tập tin bằng mật khẩu, thêm các watermark để bảo vệ bản quyền tập tin. Universal Converter cũng có thể được sử dụng như một máy in ảo trong Windows, do vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng phần mềm như một công cụ để tạo các tài liệu.
Universal Converter

Tính năng chính:

Hỗ trợ nhiều định dạng file
Hỗ trợ tất cả các định dạng file và hình ảnh phổ biến như: PDF, DOC, HTML, JPEG, TIFF, BMP, PNG, PS, EPS, RAW, PCL, PSD, SVG, TXT.
Bảo mật tài liệu
Universal Converter cung cấp các tính năng bảo đảm an toàn cho tài liệu như đặt mật khẩu, thêm watermark và bảo vệ chống sao chép.
Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt
Một hoặc nhiều file định dạng khác nhau có thể được lựa chọn cho quá trình chuyển đổi giúp tiết kiệm thời gian.
Kết hợp hoặc hợp nhất các tập tin với nhau
Các file có thể được kết hợp để tạo thành một file.
Hỗ trợ thao tác với dòng lệnh
Kích hoạt các chuyển đổi tự động và các tính năng khác của Universal Converter như bảo vệ bằng mật khẩu, watermark, nén có thể được thao tác bằng cách sử dụng các dòng lệnh.
Hỗ trợ nhiều định dạng file đầu ra
Chương trình hỗ trợ rất nhiều định dạng file đầu ra bao gồm PDF, DOC, HTML, JPEG, TIFF, BMP, PNG, PS, EPS, RAW, PCL, PSD, SVG, TXT.
Tích hợp e-mail
Sau chuyển đổi, các file có thể được đính kèm vào email và gửi đi.