Hướng dẫn Chuyển ảnh Bitmap sang JDP để gia công

17

Hướng dẫn Chuyển ảnh Bitmap sang JDP để gia công.

 Hướng dẫn Chuyển ảnh file JDP sang bitmap

Hướng dẫn Cắt 2D:

One Response

  1. Anonymous June 4, 2018

Leave a Reply