VeryPDF Mini EMF Printer Driver 2.0In tài liệu thành EMF hoặc WMF

GIỚI THIỆU

Mini EMF Printer Driver cung cấp một máy in ảo để in bất kỳ tài liệu (có thể in được) thành file EMF hoặc WMF. Nếu tập tin gốc là một vector, ví dụ như văn bản, tập tin EMF được tạo ra sẽ giữ tất cả các thành phần vectơ.
Mini EMF Printer Driver

Tính năng chính:

  • Công cụ dòng lệnh để chuyển đổi tài liệu.
  • Kiểm soát đường dẫn đầu ra.
  • Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4800×4800 DPI.
  • Tạo tập tin vector EMF, WMF từ bất kỳ ứng dụng có chức năng in.
  • Tạo hình ảnh raster, chẳng hạn như BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNM, TGA, GIF, PCX,…
  • Tùy chỉnh kích cỡ giấy và định hướng.
  • Dễ dàng cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt máy in ảo.
  • Tùy chỉnh tên của máy in ảo (mặc định là “VeryPDF Demo EMF Printer”).