VeryPDF PDF to Any Converter

GIỚI THIỆU

VeryPDF PDF to Any Converter là công cụ được thiết kế để chuyển đổi PDF sang Word, Excel, PowerPoint, HTML, XML, PostScript, EPS, văn bản thường và hình ảnh như TIFF, JPEG, TGA, PNG, GIF, BMP, và PNM (PPM, PBM, và PPM). Để có được các định dạng đầu ra khác nhau, ứng dụng này cung cấp những tùy chọn chuyển đổi tương ứng.
Người dùng có thể thiết lập độ sâu màu, kích thước trang, độ phân giải, thuật toán nén,… Đối với những tài liệu PDF mã hóa, người dùng có thể cung cấp mật khẩu và chuyển đổi sang PDF.
VeryPDF PDF to Any Converter

Tính năng chính của VeryPDF PDF to Any Converter:

  • Công cụ chuyển đổi PDF mạnh mẽ này, có thể chuyển đổi PDF sang nhiều định dạng đầu ra, bao gồm cả Microsoft Office Word, Excel, và PowerPoint. Các văn bản sau khi chuyển đổi tương thích với Microsoft Office 2007, 2010, và OpenOffice.
  • Chuyển đổi PDF sang trang web HTML và giữ lại bố cục ban đầu. Các tài liệu HTML và các tập tin nguồn (ví dụ hình ảnh) sẽ được xuất vào một thư mục. Công cụ cũng có thể chuyển đổi PDF sang PS và EPS. Công cụ hỗ trợ XML (lưu trong HTML) đầu ra ghi lại vị trí của mỗi từ trong PDF.
  • Chuyển đổi PDF sang định dạng hình ảnh. Công cụ hỗ trợ chuyển đổi PDF sang TIFF, PDF sang JPEG, PDF sang TGA, PDF sang PNG, PDF sang GIF, PDF sang BMP, PDF sang PNM, PDF sang PPM, PDF sang PBM, và PDF sang PPM. Công cụ hỗ trợ thiết lập lại độ phân giải và kích thước trang. Chuyển đổi các định dạng TIFF, người dùng có thể lựa chọn một thuật toán nén cho TIFF.
  • Không cần bất kỳ phần mềm PDF khác.
  • Hỗ trợ mật khẩu bảo vệ PDF.
  • Chuyển đổi PDF sang Office (PDF sang Word, PDF sang RTF, PDF sang Excel, PDF sang Excel).
  • Chọn phần trang của PDF để chuyển đổi.
  • Lựa chọn để chuyển đổi PDF nhiều trang sang TIFF nhiều trang.