VeryPDF PDF to HTML Converter 2.0Chuyển đổi PDF sang HTML

VeryPDF PDF to HTML Converter
GIỚI THIỆU
VeryPDF PDF to HTML Converter là công cụ chuyển đổi PDF sang HTML chuyên nghiệp, cho phép bạn publish PDF trực tuyến một cách dễ dàng và thuận tiện. Bạn có thể sử dụng công cụ để chuyển đổi nhiều tập tin PDF thành trang HTML.
VeryPDF PDF to HTML Converter

Tính năng chính:

 • Không cần phần mềm thứ ba trong việc chuyển đổi PDF.
 • Có khả năng thay thế phông chữ và các ký tự trong khi tạo trang HTML.
 • Chuyển đổi phông chữ bên ngoài vào trong văn bản và phông chữ nhúng vào hình ảnh.
 • Liên kết số trang thành trang tương ứng được tạo ra.
 • Giữ nguyên văn bản, bảng biểu, đồ họa,…
 • Tạo thanh điều hướng và index trang cho các trang HTML.
 • Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt.
 • Hỗ trợ kéo và thả.
 • Hỗ trợ định dạng PDF 1.8.
 • Hỗ trợ các tập tin PDF được mã hóa.
 • Tự động mở các trang HTML sau khi chuyển đổi.