Home Uncategorized Ví dụ về sử dụng POLYFLOW trong ansys để tính toán

Ví dụ về sử dụng POLYFLOW trong ansys để tính toán

by admin
87 views

Trong gói phần mềm Ansys 12 có tích hợp cả POLYFLOW, đây là chương trình tính toán động lực học chất lỏng (CFD) chủ yếu thiết kế cho các ứng dụng mô phỏng mà dòng chảy là nhớt và đàn nhớt. Ứng dụng trong các lĩnh vực như gia công chất dẻo, cao su,và các ứng dụng lưu biến khác.

Mô phỏng tính toán thiết kế đầu đùn định hình hình chữ U:
1) đầu vào:


2) Tiến hành:
nhiệm vụ mô phỏng gồm 3 bài toán:
a) Xác định mặt cắt miệng đầu đùn
b) Tính toán cân bằng dòng chảy trong khuôn
c) Mô phỏng với đầu đùn chế tạo với điều kiện gia công xác định
3) Thực hiện:
a) xác định mặt cắt đầu đùn:
xây dựng file lưới đầu vào từ biên dạng đã cho

kết quả mô phỏng sau tính toán được miệng đầu đùn:

Từ biên dạng miệng đầu đùn tìm được,tính toán cân bằng dòng chảy để đưa ra mô hình đầu đùn:


từ trường vận tốc và kết quả cân bằng sau thay đổi thiết kế, Tính toán lại đầu đùn với lưu lượng 5kg/h:


Và kết quả cuối cùng là:

từ meslab.org

Bài viết liên quan

Leave a Comment