Home Autocad Video AutoCAD 2013 Customization Techniques Workshop

Video AutoCAD 2013 Customization Techniques Workshop

by yen_ty
86 views

Video hướng dẫn đầy đủ các thông số kĩ thuật theo thiết lập của người dùng nhằm đáp ứng được các yêu cầu thiết kế chuyên biệt của từng cá nhân, công ty qua đó rút ngắn thời gian thiết kế đồng thời thể hiện bản vẽ thiết kế riêng theo tiêu chuẩn của mình.
Thời lượng 105 phút, dung lượng 320Mb
Dưới đây là nội dung từ video:
a22

40k/CD

Bài viết liên quan

Leave a Comment