Video hướng dẫn 10 thủ thuật để sử dụng maya hiệu quả hơn

Digital Tutors 10 Ways To Enhance Your Maya Productivity

Digital Tutors 10 Ways To Enhance Your Maya Productivity | 465 MB

Trong hướng dẫn này bạn sẽ được những người có kinh nghiệm hướng dẫn cũng như chỉ ra các thủ thuật mà họ đã dùng trong suốt quá trình thiết kế với maya, qua đó sẽ rút được thời gian thiết kế, tăng tốc độ xây dựng mô hình, diễn hoạt sản phẩm của mình.

f3

40k/CD

Leave a Reply