Home Autodesk Revit Video hướng dẫn Autodesk Revit 2013: Component Families

Video hướng dẫn Autodesk Revit 2013: Component Families

by yen_ty
52 views

  • Video hướng dẫn Autodesk Revit 2013: Component Families
    | 3h 45m | AVC1 1280×720 15fps | AAC 64 Kbps 44.1 KHz | 0.97 GB
    Level: Beginner

Hướng dẫn sử dụng lại thong số của các chi tiết bộ phận đã thiết kế trước đó.
Sử dụng chính những thiết kế của bạn giúp đồng bộ hóa mô hình ý tưởng thiết kế. Qua hướng dẫn này bạn sẽ được chuyên gia đến từ Đức  hướng dẫn tạo ra các chi tiết có thong số ( thiết kế theo parameter) cho riêng mình và áp dụng cụ thể cho từng công việc.
Thông qua hướng dẫn chi tiết áp dụng cho các dự án thực tế, chuyên gia sẽ hướng dẫn các bạn cách thức làm việc cũng như tầm quan trọng của các bộ chi tiết thiết kế tham sô trong một dự án từ phác thảo, lên kế hoạch đến việc tạo thành một concept hoàn chỉnh.
HƯớng dẫn cách phân loại và tạo các thong số cho từng cụm bộ phận.

 

50k/DVD

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment