Video hướng dẫn các quy trình gia công cơ khí.

Wiley - Fundamentals of Manufacturing Processes DVD

English | VOB | MPEG 996 kbps 29.970 fps | 720×480 | AC3 192 kbps 48 KHz | 3.56 GB
DVD này tập hơn 22 video giới thiệu rõ ràng về các quy trình nguyên lí gia công thường gặp nhất trong gia công chế tạo. Qua các video các bạn sẽ nắm được các ý tưởng cũng như công nghệ của các quá trình sản xuất chính từ các chuyên gia hàng đầu. Đây là video tiếng Anh nên nếu ai không tốt về ngoại ngữ thì có thể xem và hình dung được quy trình.
Wiley - Fundamentals of Manufacturing Processes DVD

DƯới đây là nội dung của các video.
Machining Processes – quy trình gia công
Turning & Lathe Basics- Cơ bản về tiện và máy tiện
Milling & Machining Center Basics-Cơ bản về phay và máy phay
Basic Holemaking – Tạo lỗ cơ bản
Basics Of Grinding-Cơ bản về mài
Electrical Discharge Machining-Gia công tia lửa điện EDM
Cutting Tool Materials – Vật liệu dao cắt
Forming Processes-Quy trình gia công không phoi
Sheet Metal Shearing & Bending- Uốn và cắt kim loại tấm
Sheet Metal Stamping Dies & processes- Quy trình  dập tấm
Casting- Đúc
Die Casting- Đúc áp lực
Powder Metallurgy-Luyện kim bột
Forging- Rèn
Plastic Processes-Quy trình nhựa
Plastic Injection Molding- Phun ép nhựa
Plastic Blow Molding-Khuôn thổi
Composite Materials & Manufacturing- Gia công vật liệu composite
Plastics Finishing- Gia công tinh nhựa
Additional Processes – Các quy trình khác
Introduction To Workholding  Giới thiệu về cơ cấu kẹp phôi
Computer Numerical Control- Điều khiển số CNC
Measurement & Gaging Đo lường và kiểm tra
Gears & Gear Manufacturing – Các loại bánh răng và sản xuất
Heat Treating-Xử lí nhiệt
Welding- Hàn
 100k Đã giảm còn:

50k/DVD