Video hướng dẫn chỉnh sửa ảnh trong Photoshop cho người mới bắt đầu

4.     4

Thời lượng 1 giờ 31 phút, trình độ sơ cấp

Software used: Photoshop CS5 and up

Trong loạt bài hướng dẫn này, bạn sẽ được giới thiệu về chỉnh sửa hình ảnh trong Photoshop, bạn sẽ được học các thuộc tính, khái niệm cũng như các công cụ và kỹ thuật cơ bản trong Photoshop.
Đầu tiên bạn sẽ học cách chỉnh sửa kích thước ảnh và nội suy ảnh. Bạn sẽ học chỉnh sửa màu sắc và tông màu của một tấm ảnh bằng phương pháp không phá hủy. Sau đó bạn sẽ học tạo vùng chọn trên những pixel có dạng đặc biệt.Cuối cùng, bạn sẽ được giới thiệu cách loại những chi tiết không mong muốn trên ảnh.
Những video hướng dẫn này được phát triển bởi các nhà thiết kế đồ họa có cảm hứng với những điều thú vị từ Photoshop, vì thế bạn sẽ có những bước đi vững chắc để theo đuổi và nắm vững các thuộc tính và kỹ thuật cơ bản trong phần mềm này.
Tác giả
Eddie Russell

Nội dung bài học Thời lượng
1.      Giới thiệu tổng quan đề án 01:17
2.      Tìm hiểu về chỉnh sửa kích thước và nội suy hình ảnh 11:18
3.      Kỹ thuật Crop ảnh 12:23
4.      Thay đổi màu sắc cho ảnh 09:24
5.      Chỉnh tông màu cho ảnh 09:44
6.      Tạo các vùng chọn có dạng đặc biệt 11:41
7.      Sửa lỗi mắt đỏ 10:00
8.      Loại bỏ các chi tiết không mong muốn 08:01
9.      Tìm hiểu về mặt nạ 10:00
10.  Kết hợp những gì đã học 06:57

 4.1

40k/DVD

 

Leave a Reply