Video hướng dẫn chuyển file thiết kế xe camaro từ rhinoceros sang 3ds max

Hướng dẫn này có thể xem như hoàn chỉnh để bạn có thể chuyển 1 file đã thiết kế hoặc có sẵn từ phần mềm rhinoceros sang 3dsmax, mục đích của video này là tiết kiệm thời gian khi ta đã có sẵn file thiết kế hoặc muốn chuyển file sang phần mềm 3ds max  cho khách hàng mà máy họ không có phần mềm rhinoceros.
Chuyển file qua lại giữa các phần mềm trừ những file đơn giản thì không xuất hiện lỗi nhưng đa phần đều phải chỉnh lại vì các phần mềm có một số thông số không đồng nhất với nhau. Do đó nhất thiết khi chuyển qua lại file giữa các phần mềm cần có bước hiệu chỉnh lại. Đây là video bạn cần. Có kèm cả file hướng dẫn.
 
Mọi người có thể xem nội dung đĩa ở dưới:
1 2

40k/DVD

 

Leave a Reply