Video hướng dẫn chuyển file từ autocad sang revit

DVD  này sẽ hướng dẫn các bạn nhất là những người chịu trách nhiệm  chính về bản vẽ thường phải làm việc trên revit mà đã có sẵn file của khách hàng hoặc đã thiết kế trên autocad muốn chỉnh sửa nó hoặc sử dụng nó trên phần mềm revit.
Quan trọng nhất là hướng dẫn tối ưu hóa việc thiết lập thông số tùy chỉnh (customize) nhằm không làm ảnh hưởng hay gây sai sót cho bản vẽ. Hướng dẫn bạn sự khác nhau giữa hai phần mềm này đồng thời chỉ dẫn cách thực hiện công việc sử dụng các công cụ để thiết kế trực tiếp trên revit.

Migrating from AutoCAD to Revit by Paul F. Aubin
English | Feb 19, 2013 | flv | VP6 1280×720 | MP3 2 ch 128 kbps
Level: Intermediate

Thời lượng 140 phút, dung lượng 1,2 Gb.
Nội dung:
So sánh autocad và revit
Tự thiết lâp các thông số tùy chỉnh trong revit
Hướng dẫn sử dụng các công cụ trên revit
Quản lí các nhóm chi tiết thông qua layers
Sử dụng công cụ block
Sử dụng link thay vì Xrefs
Xem xét và thay đổi các thông tin của file CAD
 

50k/DVD

Leave a Reply