Video hướng dẫn Families Workshop A Revit Architecture 2013 Primer


Video hướng dẫn  Families Workshop A Revit Architecture 2013 Primer | Size 887.34 MB
Thời lượng 120 phút.
Nếu bạn đã sử dụng Architecture 2013 thì bạn chắc hẳn đã biết thiết kế toàn bộ mô hình dựa trên các thuộc tính nhóm mà bạn thiết lập cho các sản phẩm thiết kế của mình, biết cách tạo ra các families component thật là tuyệt diệu vì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các bạn khi thiết kế sau này, cũng có thể xem nó như là thư viện tham số để bạn áp dụng sau này.
 

50k/DVD

 

Leave a Reply