Video hướng dẫn hoàn thiện mô hình 3D một chiếc máy bay trong Photoshop

 837-banner_1040

Thời lượng 3 giờ 59 phút, trình độ nâng cao

Software used: 3ds Max 2011, Photoshop CS5

 
Trong bài học này bạn sẽ sử dụng một bản render 3D đơn giản để hoàn thiện trong Photoshop. Bạn sẽ học cách chuyển khung hình thành mô hình một chiếc tàu bay trong phần mềm vẽ 3D, render thành ảnh và thêm một số họa tiết và các chi tiết trong Photoshop để tạo ra một mô hình hoàn thiện theo ý tưởng.
Tác giả

Stanley VonMedvey

Nội dung đề án Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan 00:47
2. Tạo thân tàu bay cơ bản 10:20
3. Mở rộng phần thân máy 11:21
4. Model vũ khí 11:47
5. Hoàn thành hình dạng cơ bản 10:46
6. Render mô hình 10:15
7. Bắt đầu quá trình phác thảo 12:41
8. Gán những màu cơ bản 12:35
7. Thêm những hoa văn sơ khai 10:21
8. Sử dụng các kỹ thuật từ công cụ Smudge 12:32
9. Tô thêm màu và họa tiết cho tàu bay 12:40
10. Thêm chi tiết cho con tàu 14:42
11. Thêm họa tiết cho kết cấu 11:52
12. Thêm chi tiết cho các đường nối kết cấu 10:53
13. Vẽ phần động cơ 11:43
14. Thêm các tấm năng lượng mặt trời 11:11
15. Vẽ thêm chi tiết súng treo 13:22
16. Bắt đầu công đoạn hoàn thiện hình ảnh 11:27
17. Vẽ thêm chi tiết bộ cảm ứng 11:54
18. Vẽ thêm chi tiết buồng lái 12:03
19. Hoàn thiện chỉnh sửa 14:00

 

4.1
 50k DVD

Leave a Reply