Video hướng dẫn học mastercam từ V9 đến X5

StreamingTeacher - a selection of flash courses in MasterCAM

StreamingTeacher – a selection of flash courses in MasterCAM V9-X5 (2011)
English | Flash | 6.1 GB

Đây là tổng hợp video dạy online của Mastercam Bắc Mĩ, khóa học này dành cho những người trả phí và học online và được tổng hợp thành DVD để giúp những người tự học. THời gian học trong khóa học này cho một người là từ 6 tháng đến 1 năm.
Nội dung chính trong đĩa này chủ yếu là video hướng dẫn của chuyên gia kĩ thuật mastercam, đồng thời cũng kèm theo nhiều file pdf hướng dẫn chi tiết cũng như giải thích cặn kẽ hơn.
DƯới đây là nội dung mà các phiên bản mastercam được dùng để dạy:
Đến gần 1000 video do dùng flash nên dùng lượng mới có 6.1Gb chứ không thì không biết khủng cỡ nào. Video dạy tất cả các phiên bản nhưng mọi người lưu ý không phải là dạy giống nhau, ví dụ như khi người ta đang dạy phiên bản cũ, thì phiên bản mới cập nhật và dạy tiếp trên phiên bản mastercam mới do đó hoàn toàn không có video nào lặp lại và tất nhiên nội dung thì trải rộng tất cả các vấn đề liên quan đến phần mềm mastercam.
Dưới đây là list video cho những ai còn thắc mắc là có đáng để mua và có đúng như lời giới thiệu.
st00 str0 str2 str3 str4 strm1
 
MasterCAM X5
MasterCAM X4
MasterCAM X3
MasterCAM X2
MasterCAM X
MasterCAM V9
MasterCAM ART
MasterCAM Technical Tips
MasterCAM Certification
 

200k/2DVD