Video hướng dẫn học Revit MEP 2013 cho người bắt đầu

Infiniteskills Learning Revit MEP 2013 Training Video

Giảng viên: Simon Whitbread
Thời lượng: 9.75 giờ – 173 videos
Video Format: MP4
Resolution: 1280×720
Dung lượng: 5.2 GB

Trong video  khóa học Revit MEP 2013 này, bạn sẽ tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật để sử dụng phần mềm mô hình thông tin tòa nhà thông tin cho thiết kế cơ khí, điện và hệ thống ống nước. Thích hợp cho người mới bắt đầu,  Hướng dẫn Revit MEP 2013 , dạy bạn làm thế nào để sử dụng phần mềm ngay từ đầu. Không cần kinh nghiệm Revit MEP đã có trước đó.
Bắt đầu với những hướng dẫn cơ bản của Revit MEP, Simon chỉ cho bạn cách làm việc với giao diện, và các công cụ mà bạn sẽ sử dụng trên đó. Bạn sẽ học cách tạo ra một dự án, và làm thế nào để sử dụng các hình chiếu. Simon giải thích sử dụng family component, và tạo ra các khu vực riêng, thậm chí thực hiện phân tích hiệu suất xây dựng. Bạn sẽ học cách thiết kế HVAC, đường ống, đường ống dẫn nước, phòng cháy chữa cháy, và, tất nhiên, hệ thống điện. Và các phương pháp khác nhau để trình bày mô hình của bạn.
Bởi khi kết thúc khóa học  Revit MEP 2013, bạn sẽ được làm quen với việc tạo ra các sản phẩm cơ khí, các mô hình điện và hệ thống ống nước sử dụng phần mềm BIM của Revit. File thực hành được đính kèm cho phép bạn làm việc trên các mô hình  khi bạn học với hướng dẫn này.
Nội dung khóa học:
00. Free Videos From This Course
01. Introduction
02. Basic Creation Tools
03. Basic Editing Tools
04. Starting An MEP Project
05. Views
06. Component Families
07. Spaces And Zones
08. Building Performance Analysis
09. Systems
10. HVAC
11. Hydronic Piping Systems
12. Plumbing Systems
13. Fire Protection Systems
14. Electrical Systems
15. Panel Schedules
16. Scheduling
17. Detailing
18. Documentation
19. Worksharing
20. Presentations
21. What’s New At A Glance
22. Conclusion

100K/2DVD

Leave a Reply