Video hướng dẫn Illustrator CS5

8

Thời lượng 9h 22 phút, trình độ cơ bản

Software used

Illustrator CS5

Trong loạt bài học này, bạn sẽ được giới thiệu tổng quan về Illustrator CS5. Bắt đầu bằng một số kiến thức cơ bản, như tạo và mở các file,tìm hiểu và tùy biến giao diện , làm quen với các công cụ như  thanh thước đo và đường định vị. Sau đó,bạn sẽ học về các đối tượng trong Illustrator, và một số công cụ để vẽ chỉnh sửa các đối tượng này. Một khi bạn đã làm chủ được khả năng tạo ra và chỉnh sửa các đối tượng, bạn sẽ được học cách để quản lý đối tượng bằng các Layer hoặc lệnh Group. Tiếp đó, bạn sẽ được theo dõi cách tạo những đối tượng phức tạp hơn dựa trên những kiến thức đã có. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách Illustrator xử lý màu sắc và chữ. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu về một số công cụ và tính năng mới Illustrator CS5. Cuối cùng, bạn sẽ học cách lưu và xuất một file trong  Illustrator.
Tác giả
Eddie Russell

Nội dung bài học Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan 01:12
2. Illustrator là gì 04:29
3. Tạo ra hình đồ họa Vectơ đầu tiên của bạn 10:05
4. Tiếp tục công việc tạo hình đồ họa Vectơ 11:08
5. Hoàn thành hình đồ họa Vectơ đầu tiên của bạn 11:32
6. Khám phá màn hình khởi động Illustrator 05:29
7. Tạo và mở tập tin 11:15
8. Tổng quan về màn hình làm việc 11:58
9. Làm việc với các bảng điều khiển 10:50
10. Tìm hiểu và tùy biến màn hình làm việc 07:50
11. Tạo ra một tập tin chứa nhiều Artboard 11:06
12. Quản lý cùng lúc nhiều Artboard 04:43
13. Tạo và sử dụng các file mẫu 07:49
14. Tìm hiểu về thanh thước đo của Illustrator 08:38
15. Tạo một đường định vị cơ bản 08:03
16. Sử dụng công cụ Smart Guide để đặt hình vào đúng vị trí 06:07
17. Tìm hiểu các đối tượng cơ bản trong Illustrator 12:23
18. Chọn đối tượng trong Illustrator 14:42
19. Tạo đối tượng sử dụng các công cụ vẽ 10:31
20. Vẽ bằng công cụ Pen 14:00
21. Chỉnh sửa một đối tượng hay đường dẫn bằng công cụ Pen 11:13
22. Vẽ những đường dẫn tự do 09:03
23. Tạo và quản lý các nét cọ trong bảng Brush 13:45
24. Tạo các nét cọ nghệ thuật và cọ hoa văn 13:07
25. Vẽ bằng cọ Blob 08:09
26. Xóa một đối tượng 06:59
27. Tìm hiểu các lệnh cắt, copy và dán trong Illustrator 05:25
28. Canh hàng và chia đều đối tượng 11:05
29. Các lệnh di chuyển đối tượng và hình ảnh 11:54
30. Tách đường viền và màu tô của đối tượng 08:11
31. Quản lý đối tượng bằng cách nhóm 09:59
32. Quản lý đối tượng bằng layer 10:35
33. Định dạng lại đối tượng và đường dẫn 10:47
34. Tìm hiểu về các chế độ vẽ trong Illustrator 05:03
35 Vẽ hình phức tạp bằng công cụ Shape Builder 07:49
36. Vẽ hình phức tạp bằng bảng Pathfinder 10:43
37. Tìm hiểu và vẽ các đường kết hợp 07:46
38. Tìm hiểu và vẽ các hình kết hợp 04:29
39. Quản lý các thuộc tính của bảng Appearance 11:13
40. Thêm và tùy biến các nét của đối tượng 09:52
41. Tạo ra những nét lạ bằng công cụ Width 10:42
42. Thêm và quản lý các hiệu ứng trên đối tượng 10:53
43. Sao chép các thuộc tính trong Appearance 05:30
44. Thêm màu vào một đối tượng 08:01
45. Quản lý màu sắc bằng bảng Swatch 10:14
46. Tạo và tùy chỉnh màu chuyển sắc 09:53
47. Tìm hiểu về các tính năng của công cụ Live Paint 11:07
48. Tạo mặt nạ cho hình ảnh bằng công cụ Clipping Mash 08:04
49. Tạo mặt nạ cho hình ảnh bằng công cụ Opacity Mash 10:34
50. Sử dụng Symbol hiệu quả hơn 12:22
51. Sử dụng công cụ Graphic Style hiệu quả hơn 09:15
52. Tạo chữ trong Illustrator 07:58
53. Chọn và định dạng kiểu chữ 12:47
54. Tạo và tùy chỉnh chữ trên đường dẫn 07:59
55. Uốn chữ xung quanh đối tượng 04:39
56. Tìm hiểu về ô lưới hệ không gian 3 chiều của Illustrator 08:24
57. Tạo và thêm hình ảnh vào ô lưới không gian 3 chiều 15:37
58. Nạp file vào Illustrator từ ứng dụng khác 09:27
59. Tìm hiểu và thực hành tính năng Live Trace của illustrator 10:47
60. Lưu và xuất file từ Illustrator 07:30

 8.18.28.380k/2DVD

Leave a Reply