Home After Effect Video hướng dẫn kết hợp các ảnh nổi 3D trong After Effects

Video hướng dẫn kết hợp các ảnh nổi 3D trong After Effects

by yen_ty
86 views

Thời lượng 1 giờ, trình độ trung cấp

Phần mềm sử dụng:

After Effects CS4 for project files

Nội dung bài học:

Trong bài hướng dẫn về chương trình After Effects hôm nay, bạn sẽ học về cách thức xử lý các cặp ảnh nổi 3D. Với các kiến thức học được, bạn sẽ tạo được các cặp  Anaglyph ( cặp ảnh với 2 màu bổ sung khi được xem dưới kính có 2 màu tương ứng sẽ tạo ra ảnh 3 chiều) ở chế độ xem trước, có thể điều chỉnh độ sâu của ảnh nổi và hướng  khắc phục các vấn đề gặp phải. Ở  phần mở đầu, bài học  sẽ giới thiệu các  thiết lập về giao diện làm việc và qui trình cơ bản để xử lý ảnh nổi ba chiều.  Tiếp theo, làm thế nào để hiệu chỉnh  nhanh gọn và hợp lý các ảnh nổi 3D trong chương trình After Effects. Cuối cùng,  bạn sẽ đào sâu vào các ứng dụng thực tế để chỉnh sửa  các lỗi thị giác trong hình ảnh ba chiều. Trong suốt quá trình đó, bạn sẽ được  biết  bằng cách nào và lúc nào có thể tái sử dụng dữ liệu  từ hình mép trái sang hình mép phải ( ảnh nổi 3 chiều được tạo ra từ hai hình ảnh lệch mép nhau) và cách thức  để thực hiện việc này  một cách chuẩn xác.  Để khép lại bài học, bạn sẽ học cách sử dụng một biểu thức để thay đổi hiển thị độ sâu trên hình.

Tác giả

Chris Glick

Nội dung từng bài

Thời lượng

1.Giới thiệu sơ lược.

01  :  03

2.  Thiết lập một bộ kết hợp ảnh anaglyph ở chế độ xem trước.

05  :  07

3. Các qui trình cơ bản để biên tập ảnh nổi.

07  :  55

4. Tạo ra qui trình cân chỉnh màu sắc mạnh mẽ

06  :  28

5. Chỉnh sửa các lỗi xuất hiện trênảnh nổi

04  :  12

6. Hiệu chỉnh khung nhìn trái.

03  :  57

7. Tái sử dụng các tùy chỉnh của một khung hình lên khung hình khác

06  :  21

8. Dịch chuyển hình ảnh để thay đổi toàn bộ chiều sâu khung nhìn.

05  :  46

9. Tiếp cận các tùy chỉnh hiệu ứng bằng các biểu thức.

07  :  18

10. Tạo một biểu thức để điều chỉnh trường sâu ảnh.

07  :  25

11. Tạo các bộ Composition  diễn hoạt để kết xuất chính xác từng cặp hình ảnh riêng biệt.

05  :  03

 

40/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment