Video hướng dẫn kết hợp các thành phần 3D vào Layout trong Photoshop

u

Thời lượng 1 giờ 40 phút, trình độ trung cấp

Software used: Photoshop CS5 and higher

 
Trong loạt bài học này, bạn sẽ khám phá nhiều tính năng 3D trong Photoshop. Sử dụng các công cụ và tính năng này, bạn có thể đưa các thành phần 3D có độ phân giải cao trực tiếp vào bản thiết kế Layout, mà không cần dựa vào bất kỳ ứng dụng 3D nào khác.
Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng cách điều chỉnh thiết đặt trong phần OpenGL của Photoshop để tăng tốc độ truy xuất khi làm việc với các đối tượng 3D. Sau đó bạn sẽ học cách di chuyển đối tượng và camera ở môi trường làm việc 3D trong Photoshop
Tiếp đó,bạn sẽ học cách áp vật liệu và hoa văn lên các đối tượng 3D, cách sử dụng tính năng Repouss trong Photoshop để tạo ra các khối 3D, cách làm việc với đèn, bóng đổ và cách render trong môi trường 3D cũng như nhiều công cụ, thủ thuật và các quy trìnhgiúp bạn nhanh chóng  sử dụng các tính năng này trong đề án của mình.
Tác giả
Kyle Green

Nội dung bài học Thời lượng
1.      Giới thiệu tổng quan 01:03
2.      Chỉnh thiết đặt OpenGL trong Photoshop 04:50
3.      Di chuyển các đối tượng 3D và camera trong Photoshop 07:18
4.      Tạo các đối tượng 3D trong Photoshop 03:33
5.      Thay đổi các thiết đặt render cho Layer 3D trong Photoshop 07:41
6.      Làm việc với các chất liệu 3D trong Photoshop 08:32
7.      Vẽ các hoa văn trên Layer trong Photoshop 08:52
8.      Sử dụng tính năng Repoussé để tạo các khối 3D trong Photshop 11:29
9.      Sử dụng tính năng Repoussé để giới hạn trong Photoshop 03:46
10.  Cách làm việc với đèn 3D trong Photoshop 09:03
11.  Render Raytrace trong Photoshop 06:54
12.  Xử lý ánh sáng trong Photoshop 10:27
13.  Tạo mặt 3D từ hình trong Photoshop 08:18
14.  Gộp nhiều layer 3D trong Photoshop 08:49

 u1
u2

40k/ DVD

Leave a Reply