Video hướng dẫn kỹ thuật tạo khung hình đẹp trong After Effects

a1

Thời lượng 3 giờ 45 phút, trình độ trung cấp

Software used: After Effects CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Trong hướng dẫn này bạn sẽ nắm được các kỹ thuật để tạo ra những styleframe tuyệt đẹp.
Styleframe là gì, nó đóng vai trò như thế nào trong quá trình làm việc và hoàn thành các dự án phim của bạn . Styleframes thích hợp để truyền đạt ý tưởng và đưa ra một lộ trình rõ ràng cho người mới bắt đầu công việc diễn hoạt.
Các bài học trong video này phù hợp cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu cách thực hiện ý tưởng mà mình hình dung ban đầu. Chắc chắn đây là video dành cho bạn nếu bạn muốn tạo ra chuyển động đồ họa trong After Effects. Bên cạnh đó, nó  còn chứa những kỹ thuật rất có giá trị có thể áp dụng đồng loạt cho nhiều bố cục của bạn.
Bạn sẽ không thể nào  bỏ lỡ một video có thể nâng khả năng sáng tạo của bạn lên một cấp độ hoàn toàn mới.
Tác giả
Laura Smith

Nội dung từng bài

Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan về khóa học 00:58
2. Tìm hiểu về styleframe 05:50
3. Bắt đầu tạo styleframe 12:16
4. Thu thập dữ liệu và tạo các thành phần 08:25
5. Tạo nhân vật Zombie trong Illustrator 17:33
6. Tạo nhân vật Alien trong Illustrator 09:38
7. Tạo lớp da xác chết trong Illustrator 10:36
8. Kết hợp các thành phần bằng Photoshop 10:44
9. Thống nhất màu sắc trong Photoshop 06:15
10. Chỉnh sửa ánh sáng trong Photoshop  
11. Hoàn thành các thao tác hình ảnh trong Photoshop 14:06
12. Đưa vào các thành phần và sắp xếp lại trong After effects 05:33
13. Tạo styleframe đầu tiên trong After Effects 14:54
14. Thêm hiệu ứng vào styleframe đầu tiên 17:36
15. Sử dụng lại và thay thế các Comps để tạo thêm styleframe 16:37
16. Tạo ra thêm nhiều frame với hình dạng và màu sắc hài hòa 17:59
17. Sử dụng lại Comps có chứa cảnh để tạo thêm frame 07:48
18. Tạo styleframe kết thúc 14:53
19. Xuất file sử dụng chức năng “ Save Freame As” trong After Effects 07:18
20. Tạo Comps tổng hợp chứa tất cả styleframe trong Photoshop 11:44

04-17-2013 10-17-49 AM

04-17-2013 10-18-39 AM1

40k/ DVD

Leave a Reply