Video hướng dẫn lập trình bằng các biểu thức trong After Effects.

3

Thời lượng1 giờ 18 phút, trình độ cơ bản

Phần mềm sử dụng: After Effects CS5.5

 
Nội dung bài học:
Với các video hướng dẫn này, bạn sẽ được chỉ dẫn cặn kẽ về các biểu thức lập trình của After Effects để có thể làm chủ chúng một cách dễ dàng và hiệu quả. Đây là khóa học dành cho các chuyên viên đồ họa After Effects, những người thường có suy nghĩ rằng các hàm lập trình này là những thuật toán “siêu nhiên”, phức tạp và khó “tiêu hóa”. Thực ra, trong môi trường làm việc của After Effects, bạn sẽ phải làm việc với chúng…mọi lúc, mọi nơi. Trong trường hợp bạn phải quản lý hai layer cùng lúc, để đảm bảo chúng làm việc hiệu quả với nhau, bạn nên lựa chọn các biểu thức ưu việt nhất cho quá trình này. Mục tiêu của các bài học này: Cung cấp những kiến thức, kỹ năng để bạn thấy rằng, việc lập trình hay đọc được ý nghĩa của các biểu thức cũng đơn giản thôi!
Tác giả:
Chris Glick
 

Nội dung từng bài Thời lượng
1.      Giới thiệu sơ lược. 01:33
2.      Các hàm lập trình ko phải là các thuật toán, đoạn mã hay dòng ký tự quá phức tạp, khó hiểu. 04:44
3.      Quá trình quản lý Layer với các biểu thức lập trình. 09:20
4.      Hiệu chỉnh giá trị các biểu thức với Hard-coded Values ( các giá trị mã hóa cố định) 10:46
5.      Nhập và kết nối các “biểu thức điều khiển hiệu ứng” để tăng tốc cho quá trình hiệu chỉnh. 09:15
6.      Nạp thông tin về các layer khác vào biểu thức. 07:50
7.      Khai thác thông tin từ After Effects bằng các biểu thức. 12:17
8.      Khai thác các tính năng của menu Expression Language 08:36
9.      Sử dụng các giá trị đang có hoặc các keyframe để điều khiển biểu thức. 05:50
10.  Tạo chuyển động ngẫu nhiên với các biểu thức Wiggle (biểu thức tạo chuyển động rối rắm) 10:30
11.  Tua lại hoạt cảnh với các biểu thức tuần hoàn ( loop expression) khác nhau. 10:02
12.  Làm việc với với các tính năng “phân bố vật thể” dựa vào nhiều giá trị tham số. 11:49
13.  Lưu lại một biểu thức và các tùy chỉnh của nó vào các mẫu thiết lập trước. 07:48
14.  Sử dụng các biến số để lưu trữ thông tin và lập trình các biểu thức Cleaner (bộ lọc sạch) 11:16
15.  Việc kết hợp sẵn các biểu thức trên các layer và tạo ra các bản sao. 05:49
16.  Thiết lập một công cụ điều khiển “Layer 3D tùy biến” bằng các biểu thức. 10:31

 

 40k/DVD

Leave a Reply