Video hướng dẫn lập trình plugin cho wordpress

TutsPlus - WordPress Plugin Development Essentials
TutsPlus – WordPress Plugin Development Essentials
English | duration: 3h 31m+ | Video 1280×720 | 829.30 MB

Bạn đã được hướng dẫn nhiều về chỉnh sửa theme cho WordPress, và bây giờ bạn muốn có những cấp độ cao hơn? Trong trường hợp đó, cần nhất là bắt đầu học cách để tạo ra các plugin cho WordPress. Trong khóa học này, chúng tôi bắt đầu từ những điều cơ bản đến nâng cao để nắm rõ quy trình tạo ra các plugin như mong muốn cho wordpress.

Nội dung:

Hooks   21 phút 48s

Tất nhiên Lối 48s

Làm cho Plugin của bạn được thấy trên WordPress 2m 34

Bộ lọc Hooks 4m 32s

Tạo Hook 3m 48s

Dự án cuối cùng – Thêm các danh mục Liên kết 6s 10m

Shortcodes 44m 46s

Kích hoạt Plugin 2m 48s

Các Phương pháp add_shortcode 3m 27s

Các thuộc tính, 3m 6s

Quy định cụ thể nội dung 1m 49s

Các Chức năng shortcode_atts 33s 4m

Tweets Project- Phần 1 50 7m

Tweets Project- Phần 2 17s 10m

Tweets Project- Phần 3 10m 56s

Widgets  46m 53s

Giới thiệu về Widget 29 1m

Làm cho Plugin Hiển thị cho WordPress 2m 8s

Các “skin” cho một Widget 4m 52

Form Method 43s 5m

Widget Method 4m 31s

Đăng ký Twitter Widget 1m 58s

Tạo ra các mẫu Widget Twitter 3m 30

Truy vấn Twitter API 6m 45s

Biểu thức chính 4m 11s

Các Transients API 57s 4m

Lặp lại Widget HTML 3m 28s

Hoàn thành các Widget 3m 21s

WP_Cron 22m 55s

Lịch sự kiện định kỳ 5m 54s

Schedule Single Events 49s 1m

Unschedule Events 3m 10s

Tạo ra một tùy chọn trang 2m 5s

Hiển thị sự kiện theo lịch trình 4m 3 giây

Lịch trình đơn kiện 5m 54s

Lựa chọn và Cài đặt API 46m 40

Chương Tổng quan 1m 21s

Thêm một tùy chọn trang 4m 54s

Bắt đầu từ mẫu 2m 55s

Refactoring 4m 1s Mã

Cài đặt các API 11m 35s

Tạo ra các nút Submit 1m 28s

Tiết kiệm và cập nhật tùy chọn 5m 10s

Hiển thị hình ảnh tải lên và 7m 57s

Tiết kiệm và Hiển thị Dropdowns 10s 5m

Kiểm tra sản phẩm cuối cùng 2m số 9

Tùy chỉnh bài viết  30 phút 18s

Tổng quan 2m 34

Đăng ký Loại post mới 4m 46s

tùy chỉnh Đơn vị và biểu tượng 2m 12s

Quy định cụ thể gì Loại bài viết Hỗ trợ 57s 1m

Tùy chỉnh nguyên tắc phân loại 6m 11s

Tùy chỉnh Hộp Meta 5m 23s

Tạo ra một shortcode Kiểm nghiệm 6m 31s

50k/DVD

Leave a Reply