Video hướng dẫn những lí thuyết cơ bản về mã màu trong illustrator

1021-render_1040

Thời lượng 1 giờ 12 phút, dung lượng 800Mb, có file thực hành, trình độ cơ bản

Video này sẽ chỉ dẫn cho các  bạn những lý thuyết về mã màu nhằm giúp các bạn hiểu hơn về sự kết hợp giữa các thông số để cho ra những sản phẩm có màu trung thực và đẹp hơn.

4

40k/DVD

Leave a Reply