Video hướng dẫn phác thảo và xây dựng Logo trong Illustrator

2

Thời lượng 1 giờ 30 phút ,trình độ trung cấp

Software used: Illustrator

Đối với một nhà thiết kế đồ họa, mối quan hệ giữa Logo, thương hiệu và nhãn hiệu là rất quan trọng.
Mặc dù cả ba khái niệm có liên quan đến nhau nhưng thực tế chúng rất khác nhau. Trong khóa học này, bạn sẽ bắt đầu khám phá mối quan hệ thông qua quá trình thiết kế sản phẩm cho khách hàng .
Sau khi học cách phân biệt Logo, nhãn hiệu và thương hiệu , bạn sẽ tìm hiểu về việc tạo ra một bản tóm tắt ý tưởng cho sản phẩm. Tiếp đó, bạn sẽ học về cách vẽ phác thảo và xây dựng Logo trong Illustrator
Trong những bài học cuối,bạn sẽ học cách lập thương hiệu theo những chỉ dẫn về phong cách và các tiêu chuẩn đồ họa của khách hàng.
Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ không chỉ biết sự khác biệt giữa thiết kế logo, thiết kế thương hiệu và thiết kế nhãn hiệu mà bạn cũng sẽ có kiến thức vững chắc về các bước cần được thực hiện để giúp khách hàng khi họ mới thành lập.
Tác giả

Eddie Russell

 

Nội dung bài học Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan 01:16
2. Thế nào là Logo, thương hiệu và nhãn hiệu 08:20
3. Tìm hiểu các vấn đề, mục tiêu và tóm tắt ý tưởng 09:50
4. Vẽ phác thảo 11:19
5. Xây dựng logo 11:09
6. Chọn màu và phông chữ 14:41
7. Tìm hiểu về những chỉ dẫn phong cách 10:26
8. Chỉ dẫn phong cách : Các đặc điểm của một logo 10:17
9. Chỉ dẫn phong cách :Các đặc điểm về màu sắc 06:05
10. Chỉ dẫn phong cách : Các đặc điểm về chữ 07:17

2.1

40k/DVD

Leave a Reply