Video hướng dẫn phần gia công phay tiện trong Unigraphics NX

Tài liệu hướng dẫn chuyên bên gia công cho phần mềm NX hiện không có nhiều, có thể nói là không có trừ một số hướng dẫn chung của hãng.
Nếu bạn cần học NX có phần lập trình gia công, thiết lập đường chạy dao, xuất G-code cho từng đời máy CNC thì video này sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian, có thể sẽ không hướng dẫn đầy đủ tất cả những gì bạn muốn nhưng đây là hướng dẫn rất quan trọng để có thể tự nghiên cứu sâu vào phần CAM của phần mềm này. Hướng dẫn này có thể nói là toàn diện nhất, hoàn chỉnh nhất về phần gia công của NX.

Thời lượng 7 giờ 15 phút, Dung lượng 4,02 Gb.

phaytiennx

 

 

 

Leave a Reply