Video hướng dẫn Phasing and Design Options in Revit

Phasing and Design Options in Revit

hasingrevit

Thiết kế giai đoạn trong Architecture 2013 cho phép bạn thể hiện hoàn toàn ý tưởng về dòng đời sản phẩm thong qua một dự án duy nhất, chẳng hạn như trước và sau khi hình thành ý tưởng thiết kế bạn sẽ lưu lại được nhiều thong tin ý tưởng trước khi tiến hành thiết kế một dự án hoàn chỉnh.

Hướng dẫn này sẽ giúp tối ưu hóa cho nhiều sản phẩm, nhiều dự án đi kèm.

Thông tin của  video này:

Phasing and Design Options in Revit contents:
0. Introduction 2m 34s
Welcome 52s
Using the exercise files 22s
What you need to know about this course 17s
Overview 1m 3s
1. Phasing 58m 29s
Understanding phasing 4m 0s
Assigning phasing properties to objects 4m 21s
Adding a new phase 5m 11s
Assigning phasing properties to views 6m 0s
Utilizing phase filters and graphic overrides 7m 32s
Managing phases 4m 16s
Assigning phasing to rooms 5m 38s
Applying phasing to schedules 3m 50s
Phasing levels and grids 6m 30s
Managing compound-element phasing 5m 17s
Looking at topography and phasing 5m 54s
2. Design Options 39m 20s
Understanding design options 3m 0s
Setting up option sets and options 5m 56s
Looking at primary options 6m 36s
Managing design options 6m 38s
Working with design option view settings 6m 29s
Presenting design options 4m 32s
Strategizing design options 6m 9s
3. Phasing and Design Options Together 13m 19s
Working with phasing and design options together 6m 28s
Designating future work 6m 51s
4. Conclusion 36s
Next steps 36s

40k

Leave a Reply