Video hướng dẫn quy trình tạo hình trong maya cơ bản

Thời lượng 2 giờ 41 phút, dung lượng 1Gb +, kèm file thực hành

Loạt video này sẽ hướng dẫn các bạn những ý tưởng cũng như trình tự để tạo nên một mô hình 3D, gồm nhiều ý tưởng khác nhau để tạo hình, qua đây bạn sẽ học được cách khởi đầu khi tạo hình cũng như triển khai công việc của mình một cách phù hợp nhất.
Nội dung:
c4

50k/CD

Leave a Reply