Video Hướng dẫn render cho Revit Architecture

renderachirter

Video Hướng dẫn render cho  Revit Architecture

1.22 GB | English | .MOV | 960×540 | AAC 256 Kbits | 4 hrs 26 min

Hướng dẫn render thong qua các hiệu ứng ánh sáng nhân tạo, ánh sáng tự nhiên, và phơi sáng cũng như một số công cụ mô phỏng cơ bản.

HƯớng dẫn sử dụng cũng như kết hợp vật liệu, tạo layer, tạo các chi tiết bộ phận tùy chỉnh, tạo chữ cho đối tượng các biên dạng hoa văn cho các sản phẩm,.. tạo được các sản phẩm có chất lượng render tốt nhất.

Có bao gồm file thực hành kèm theo để cho mọi người có thể thực hiện, học theo một cách dễ dàng.

Nội dung chính:

* Understanding camera view settings
* Developing approaches to modeling
* Constructing wall profiles
* Creating materials and textures
* Sharing materials between files
* Working with Sun Path
* Lighting a scene with lighting fixture families and lighting groups
* Understanding the rendering process
* Applying background settings
* Generating rendered output
* Experimenting with non-photorealistic render types

 XEM GIÁ CẬP NHẬT NHẤT

Leave a Reply