Video hướng dẫn solidworks nâng cao từ Magnitude Engineering Solutions

SolidWorks Video Tutorial by Magnitude Engineering Solutions

SolidWorks-Magnitude Engineering Solutions
English | ISO | 3.06 GB
 
Với lượng video phong phú gần đến 200 video sẽ hướng dẫn các bạn từ các lệnh cơ bản nhất đến các lệnh nâng cao của solidworks, chỉ cần học xong video này thì từ một người không biết gì cũng có thể sử dụng solidworks cho công việc thực tế của mình.
DƯới đây là các video trong DVD và video 1 bài mẫu.
 
sl121 sl122
sl122
 
Video:

50k/DVD