Video hướng dẫn sử dụng các công cụ diễn hoạt bằng maya

Digital-Tutors - Introduction to Animation in Maya

Digital-Tutors – Introduction to Animation in Maya

THời lượng 4 giờ 23 phút, dung lượng 1,4 Gb

Video này sẽ giúp bạn nắm được các công cụ diễn hoạt khi làm việc với phần mềm maya, bạn có thể tự tạo cho mình một đối tượng diễn hoạt theo đúng các trình tự mà chính bạn thiết lập.

Nội dung:

a a1 a2

50k/DVD

Leave a Reply