Video hướng dẫn sử dụng công cụ Gradient Meshes trong Illustrator

 p1

Thời  lượng 2 giờ 38 phút , trình độ cơ bản

Phần mềm sử dụng: Illustrator CS5

Nội dung:
Đây là loạt bài giới thiệu về phương pháp tái hiện ảnh thực, sử dụng gradient meshhệ lưới chuyển tiếp, tạo độ mịn, chuyển dần giữa hai vùng ánh sáng, sắc độ chênh lệch. Trước hết, cần tìm hiểu các thành phần khác nhau của gradient mesh, cách kiếm soát riêng biệt mỗi vùng như thế nào để có thể pha trộn chúng với nhau. Tiếp đến, bạn sẽ học cách phá vỡ những đối xứng cơ bản của lưới thành bất kỳ hình dạng nào theo ý muốn. Sau khi tạo ra mắt lưới đầu tiên, bạn sẽ học cách áp một vài gradient lên và điều chỉnh chúng trong mắt lưới vừa tạo. Tiếp đó, bạn phải củng cố lưới gradient cho ảnh minh họa sao cho mọi chi tiết trên đó được ổn thỏa. Theo hướng này, bạn sẽ học được cách lồng độ trong suốt lên lưới cũng như cách tạo ra một lưới ly tâm. Cuối cùng bạn sẽ học được cách dán map lên phần chữ trên quả lựu đạn.
Tác giả:
Eddie Russell

Nội dung từng bài

Thời lượng

1. Tổng quan

1:15

2. Cơ bản về lưới Gradient

11:18

3. Tạo khung lưới cho phần thân quả lựu đạn- hình được chọn để minh họa trong video hướng dẫn này.

14:13

4. Hoàn chỉnh lưới cho phần thân.

12:31

5. Phủ màu lên lưới cho phần thân

11:09

6. Phủ màu lên lưới cho phần thân (tiếp theo)

11:21

7. Tạo khung lưới cho bộ phận chốt an toàn trên quả lựu đạn.

09:08

8. Chỉnh khung lưới cho phần chốt an toàn trên quả lựu đạn

07:36

9. Tạo khung lưới cho vòng kéo an toàn trên quả lựu đạn.

11:44

10. Tạo khung lưới cho ngòi nỗ lựu đạn

12:38

11. Tạo khung lưới cho những chi tiết nhỏ khác

11:16

12. Tạo khung lưới cho những chi tiết nhỏ ( tiếp theo)

12:27

13. Dựng hình khớp nối trên quả lựu đạn.

09:50

14. Thêm các bóng đổ phụ cho quả lựu đạn.

09:55

15. Vẽ lên phần chữ trên quả lựu đạn

12:20

p2
p3

40k/DVD

Leave a Reply