Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phay CNC Fanuc và Mitshubishi (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

 
mitsubisi
 

120k/DVD( phiên bảnTiếng Việt)

100k/DVD (phiên bảnTiếng Anh)

Programming The Modern CNC Mill [ I& II ] with Heinz Putz DVD
2 DVD | iso | English | 8.08 GB

 
DVD 1:  Video này giới thiệu các loại máy CNC và cách phân biệt. Chỉ cách nhập và xuất dữ liệu, lập chương trình, cách chọn các chế độ cắt phù hợp, sử dụng bù trừ dao, thiết lập hệ tọa độ, gốc tọa độ và thay đổi các tốc độ cắt. Và xem những thay đổi của các thông số tác động lên máy phay Fanuc 0T.
 
DVD 2:  Video này sẽ tập trung chính vào quá trình gia công sản phẩm thực tế. Thiết lập hiệu chỉnh chương trình, cài đặt chiều dài dao, bù trừ chiều dài dao, thay đổi hệ tọa độ. Các ví dụ được thực hiện trên máy Fanuc 0T và Mitshubishi.
Dưới đây là thông tin gốc:
Part 1: This video concentrates on the proper hands-on use of a typical, late model CNC lathe. Shown and explained are program input, editing, part improvement by changing speeds and feeds, tool offset use, coordinate setting and various cutting sequences. You will see how the actual input and changes are done on the Fanuc 0T control.
Part 2: This video concentrates on the actual control use and part making. Control input, editing, setting of tool lengths and coordinate systems will be shown and explained. Part improvement methods are emphasized by examples of editing for part improvement. Both the Fanuc 0M and a Mitsubishi control are used to show input and editing on the control.