Home Uncategorized Video hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP Material

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP Material

by yen_ty
43 views

SAP material video training | 5.61 GB
SAP material video training | 5.61 GB

 
ua việc cộng tác với SAP, bạn sẽ nhận được những hỗ trợ mà công ty bạn cần với phần mềm được thiết kế cho những yêu cầu của doanh nghiệp bạn. Hãy khám phá các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp tích hợp, có khả năng thích nghi cao của SAP và tìm hiểu xem bằng cách nào SAP có thể giúp bạn hợp lý hóa các hoạt động trong toàn bộ doanh nghiệp – từ tài chính, nhân sự, quản lý dự án, đến sản xuất và phát triển sản phẩm, mua hàng và chuỗi cung ứng, hay tiếp thị và bán hàng.
 
Một giải pháp ngành toàn diện, tích hợp giúp tăng cường năng lực quản lý của bạn trong tất cả các khâu:
 

  • Hỗ trợ 100 – 2.500 nhân viên
  • Triển khai Phần mềm trên máy tính có tùy chọn đối với hosting
  • Hệ thống hoạt động chính thức từ 8 – 16 tuần, có lựa chọn khởi động nhanh 6 – 8 tuần
  • Hơn 700 giải pháp riêng cho từng ngành tại hơn 50 quốc gia

 
 
 

100k/2DVD

 

Bài viết liên quan