Video hướng dẫn sử dụng photoshop như một họa sĩ

Thời lượng 1h50 phút, dung lượng 1,4 Gb, Cơ bản

Video này sẽ giúp bạn làm quen với một số công cụ mang tính nghệ thuật trong photoshop, giúp bạn xử lí các tác phẩm của mình như một họa sĩ đích thực.

Nội dung:

xa

40k/DVD

Leave a Reply