Home Maya Video hướng dẫn tạo ánh sáng và bóng đổ trong V-Ray cho Maya

Video hướng dẫn tạo ánh sáng và bóng đổ trong V-Ray cho Maya

by yen_ty
76 views

2

Thời lượng 2 giờ 48 phút, trình độ nâng cao

Software used: Maya 2012, Vray2.2, Photoshop CS6

 
Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu về các kỹ thuật tạo nguồn sáng  và tạo bóng cơ bản sử dụng V-Ray trong Maya.
Bạn sẽ học cách chiếu sáng một khung cảnh bằng các kỹ thuật cơ bản,cách đặt một số đèn vào các vị trí quan trọng giúp tăng chiều sâu và màu sắc cho cảnh.
Bắt đầu bằng việc bố trí cảnh và xem xét những cách khác nhau để làm giảm số mặt các model nhằm tiết kiệm thời gian render và đồng thời làm sạch các điểm neo. Tiếp tục, bạn sẽ được quan sát những kỹ thuật tạo bóng đổ khác nhau, sử dụng các vật liệu cơ bản và một số thiết lập bóng đổ để tạo các dạng bóng đổ phức tạp cho các nhân vật người máy.
Cuối bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách đặt nguồn sáng và tạo bóng đổ cho cảnh trong Maya sử dụng Vray
Tác giả
Oasim karmieh

Nội dung bài học Thời lượng
1.      Giới thiệu tổng quan đề án 00:50
2.      Chuẩn bị cảnh 11:11
3.      Tạo mặt Vray 11:00
4.      Tạo bóng đổ cho người máy Peacekeeper 19:08
5.      Tạo bóng đổ cho các người máy chiến đấu 15:47
6.      Tạo bóng cho sàn nhà và các vật liệu cao su 12:17
7.      Tạo bóng đổ cho mắt và các phụ kiện 18:45
8.      Tạo bóng đổ cho kính hiển thị năng lượng 13:31
9.      Chỉnh sửa nguồn sáng trên vòm 07:11
10.  Thêm một số đèn cho cảnh 10:47
11.  Thiết lập các thông số cho phần render 12:21
12.  Thiết lập thông số cho camera Vray 09:17
13.  Thiết lập các thành phần render 08:29
14.  Bố cục lại ảnh cuối cùng 10:51
15.  Các phương pháp thiết lập nguồn sáng khác 07:11

2.1
2.2

50k/DVD

 
 
 

Bài viết liên quan

Leave a Comment