Video hướng dẫn tạo ảnh vector lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật trong Illustrator

2

Thời lượng 4 giờ 32 phút, trình độ trung cấp

Software used: Illustrator CS5 and up

 

Trong loạt bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về quá trình tạo ra hình ảnh vector lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật. Bắt đầu bằng việc học cách nhận biết, và hình dung hình ảnh cuối cùng mà bạn sẽ tạo ra trong Illustrator. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng 3 công cụ trong Illustrator để tạo ra cáchình dạng vector khác nhau bao gồm Pen, Pencil và cọ Blub. Sau khi  học xong 3 công cụ này ,bạn sẽ tiến hành thực hiện tác phẩm đồ họa của mình. Tiếp đó, bạn sẽ được tìm hiểu về cách tổ chức các chi tiết trong tác phẩm đồ họa, cách làm việc với công cụ Gradient, cũng như các phương pháp khác nhau để liên kết các chi tiết trong tác phẩm của bạn.
Tác giả
Eddie Russell
 

Nội dung bài học Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan về đề án 01:04
2. Các thông số cài đặt và thông tin về hình ảnh 07:21
3. Vẽ các hình cơ bản bằng Pen tool 11:49
4. Vẽ các hình cơ bản bằng Pencil tool 12:27
5. Ghép những hình cơ bản 12:16
 .6Vẽ những hình cơ bản bằng cọ Blob 12:19
7. Vẽ chi tiết : Vẽ mắt 10:48
8. Vẽ chi tiết : Chi tiết đôi mắt 10:46
9. Vẽ chi tiết : Hoàn thành đôi mắt 11:51
10. Vẽ chi tiết : Vẽ mũi 12:26
11. Vẽ chi tiết : Chi tiết trên mũi 11:07
12. Vẽ chi tiết : Hoàn thành chiếc mũi 12:57
13. Vẽ chi tiết :Vẽ miệng 12:18
14. Vẽ chi tiết : Vẽ chi tiết và hoàn thành miệng 15:22
15. Bắt đầu thêm bóng và highlight cho khuôn mặt 11:42
16. Tiếp tục thêm bóng và highlight cho khuôn mặt 12:17
17. Hoàn thành tô thêm bóng và highlight cho khuôn mặt 15:40
18. Vẽ má 10:37
19. Hoàn thành các chi tiết trên má 12:22
20. Bắt đầu tạo bóng và highlight cho tóc 13:25
21. Tạo những ngọn tóc mảnh 05:23
22. Bắt đầu tạo bóng cho áo 11:28
23. Tạo những đường nét theo phong cách truyện tranh quanh quần 07:04
24. Tạo hoa văn trên yếm 08:36

2.1
2.2
 

50k/ DVD

Leave a Reply