Video hướng dẫn tạo bố cục thiết kế trong Photoshop

d

Thời lượng2 giờ 18 phút, trình độ cơ bản

Software used: Photoshop CS6

Bạn sẽ bắt đầu bằng cách học về bố cục và cách tạo nhiều bố cục khác nhau thông qua một bản vẽ, một bức tranh, một tấm ảnh hay một tác phẩm điêu khắc ,để thu hút ánh mắt người xem dựa trên cách định vị và sắp xếp các thành phần trong bố cục của bạn. Tiếp đến, bạn sẽ được hướng dẫn một số kỹ thuật tập trung vào các loại bố cục chính. Trong mỗi bài học bạn sẽ được phân tích một số công trình nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử để xem cách họ sử dụng các loại bố cục khác nhau để thu hút người xem như thế nào.
Kết thúc ra khóa học này,bạn sẽphân tích bố cục đề án của bạnbằng một số loại bố cục đã được liệt kê .Khi có được kiến thức về nhiều loại bố cục khác nhau, bạn có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang tính sáng tạo cao, hấp dẫn và lôi cuốn ánh nhìn của người xem.
Tác giả
Kurt Jones

Nội dung bài học Thời lượng
1.      Giới thiệu tổng quan đề án 01:15
2.      Sự chuyển động trong bố cục 11:12
3.      Độ tương phản trong bố cục 09:41
4.      Các khoảng cách trong bố cục 07:44
5.      Sự hòa hợp trong bố cục 07:53
6.      Trọng tâm bố cục 10:45
7.      Sự cân bằng trong bố cục 09:53
8.      Tính đa dạng trong bố cục 10:32
9.      Tính thống nhất của bố cục 10:56
10.  Sử dụng quy tắc thứ 3 để tổ chức bố cục của bạn 10:47
11.  Thêm độ tương phản vào các thành phần phía trước trong bố cục của bạn 12:34
12.  Tiếp tục thêm độ tương phản dọc theo các chuyển động 13:19
13.  Thêm một số chi tiết sống động cho bố cục của bạn 11:15
14.  Chỉnh sửa và xem xét lại toàn bộ bố cục 11:00

d1
d2

40k/DVD

 

40k/ DVD

 

Leave a Reply