Home After Effect Video hướng dẫn tạo chuyển động hoạt họa cho hình ảnh xe ô-tô dưới dạng vector trong After Effects

Video hướng dẫn tạo chuyển động hoạt họa cho hình ảnh xe ô-tô dưới dạng vector trong After Effects

by yen_ty
45 views

3

Thời lượng 1 giờ 35 phút, trình độ trung cấp

Phần mềm sử dụng: After Effects CS6

Nội dung bài học: 

Trong các bài học này, bạn sẽ học cách tạo một đoạn hoạt hình của chiếc ô-tô dưới dạng 2D với phần mềm After Effects. Trước tiên, bạn phải nắm được cách thức xuất một file Illustrator sang môi trường làm việc của After Effects dưới dạng một composition. Sau đó, bạn sẽ chuyển sang việc hoạt hóa các layer được đặt ở khoảng cách gần nhất so với người quan sát trong khung cảnh. Lúc này, bạn sẽ được giới thiệu một số hàm (biểu thức) cơ bản và những hiệu ứng để tạo chuyển động hoạt hình nhanh hơn và dễ dàng hơn một cách đáng kể. Chúng ta cũng sẽ thảo luận một số cách khác nhau để chuyển đổi dữ liệu qua lại giữa Illustrator và After Effects. Sau cùng,  sẽ có những bàn luận về việc thay đổi môi trường tổng quát của khung cảnh ngay chính trong After Effects thay vì phải tìm đến và xử lý ở những định dạng file gốc.

Tác giả:
Laura Smith
 

Nội dung từng bài Thời lượng
1.      Giới thiệu sơ lược 01:22
2.      Nhập các layer sang môi trường After Effects và hoạt hóa khung cảnh 12:59
3.      Tạo hiệu ứng chuyển động cho background (phông nền phía sau) 12:10
4.      Tạo ra các layer có thể cuộn tròn trong Illustrator. 14:27
5.      Lặp lại việc liên kết các layer trong Illustrator với nhau. 05:55
6.      Tạo hiệu ứng chuyển động cho xe ô-tô. 09:01
7.      Thay đổi môi trường không khí trong khung cảnh. 14:36
8.      Tạo chuyển động cho mặt trời, cơn mưa phía trước biển chỉ dẫn. 10:23
9.      Tạo mưa và đặt ánh sáng. 14:10

3.1

40k/ DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment