Video hướng dẫn tạo hiệu ứng khói lửa dùng Maya Fluid

Digital Tutors - Creating Fire and Smoke using Maya Fluid Effects
Digital-Tutors – Creating Fire and Smoke using Maya Fluid Effects | 837MB
Thời lượng: 1h 39m

Video này hướng dẫn bạn dùng công cụ tạo hiệu ứng Maya Fluid để tạo ra những cảnh cháy, tạo khói giống như thật khi mà bạn thấy trên video, truyền hình.

Sử dụng các ràng buộc để điều khiển được các hành vi của khói lửa theo như ý của mình.

f1

50k/DVD

Leave a Reply