Home Uncategorized Video hướng dẫn tạo hiệu ứng vùng chuyển động bằng Photoshop

Video hướng dẫn tạo hiệu ứng vùng chuyển động bằng Photoshop

by yen_ty
60 views

w1

Thời lượng 3 giờ 7 phút, trình độ trung cấp

Software used: Photoshop CS6

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo các hiệu ứng chuyển động hình ảnh cho lĩnh vực quảng cáo.
Sau khi xem xét ý tưởng và thu thập một số hình ảnh, bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị tấm hình cơ sở cho ảnh quảng cáo của mình. Bạn sẽ học các kỹ thuật về mặt nạ và một số công cụ chỉnh sửa ảnh trứ danh của Photoshop. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu quá trình tái tạo lại đôi chân cho người mẫu giống như nó được làm bằng nước. Qua nhiều bài học, bạn sẽ biết cách tạo ra các vật liệu thay thế rất riêng cho tác phẩm của mình. Để hoàn tất ảnh, bạn sẽ thêm nước và sự ẩm ướt lên phần giày của người mẫu và vỉa hè.
Cuối bài hướng dẫn, bạn sẽ được biết nhiều kỹ thuật cao cấp liên quan đến phối hợp các hiệu ứng chuyển động trong hình ảnh với các ý tưởng quảng cáo.
Tác giả
Eddie Russell

Nội dung bài học Thời lượng
1.       Giới thiệu tổng quan đề án 01:09
2.       Đưa ra ý tưởng và thu thập hình ảnh 06:22
3.       Tạo mặt nạ cho đôi chân 11:42
4.       Thay thế phông nền phía sau đôi chân 13:52
5.       Tạo một file vật liệu 15:16
6.       Áp vật liệu vào ảnh 08:41
7.       Tạo file vật liệu thứ hai và áp vào ảnh 14:48
8.       Tạo file vật liệu thứ ba và áp vào ảnh 12:34
9.       Tăng độ chiếu sáng và bóng đổ cho ảnh 12:21
10.   Tạo file vật liệu thứ tư và áp vào ảnh 15:04
11.   Tạo các tia nước lớn từ chân người mẫu 11:29
12.   Tạo các hạt sương từ chân người mẫu 12:28
13.   Trộn màu cho nước và bóng cho đôi chân 09:05
14.   Tạo độ ẩm ướt cho đôi giày 11:32
15.   Tạo dấu chân ướt cho đôi giày 08:59
16.   Tạo các tia nước vương trên mặt đất 08:00
17.   Chỉnh sửa cuối 07:52
18.   Thêm logo và chữ cho thiết kế 06:20

 
w1 w2

40k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment