Video hướng dẫn tạo hình dạng khuôn mặt bằng maya

Adding Facial Topology in Maya

Adding Facial Topology in Maya
Flash Video | English | FLV + Project files | 1280 x 720 | AVC 600 Kbps 15 fps | AAC 130 kbps | 44.1 KHz | ~1 hour | 403 MB
 
Video này sẽ hướng dẫn cách tạo các khối, cũng như lưới để tạo mặt nhân vật, đồng thời cũng tạo những biểu cảm trên gương mặt đó.
Nội dung:
a4

50k/CD

Leave a Reply