Video hướng dẫn tạo logo : Sự giận dữ của Taco

5

Thời lượng 1 giờ 21 phút, trình độ trung cấp

Software used: Illustrator CS6, Photoshop CS6

Khi thiết kế một logo, cần phải thực hiện một số công việc để có kết quả như ý. Nhưng phải bắt đầu làm những gì và làm theo cách nào sẽ dễ dàng nhất. Hướng dẫn này sẽ phân tích cấu trúc của một logo, và giải thích lý do tại sao bạn sẽ chọn từng phương pháp khác nhau cho từng nhiệm vụ cụ thể. Tiếp đó bạn sẽ học về các công cụ Blob Brush, tẩy, Vec tơ hóa hình ảnh và công đoạn tút lại cũng như cách sử dụng công cụ Live Paint trong Illustrator. Sau khi hoàn thành bài hướng dẫn này, bạn sẽ làm quen với các công cụ và kỹ thuật để tạo một logo cho khách hàng.
Tác giả
Eddie Russell
 

Nội dung bài học  Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan đề án 00:54
2. Chuẩn bị bản vẽ tay cho logo 12:12
3. Làm sạch kết quả Vectơ hóa cho bản vẽ tay nhân vật 12:31
4. Thêm màu cơ bản cho nhân vật 10:27
V5. ẽ thêm highlight và bóng cho nhân vật 11:40
6. Phác thảo chữ và vectơ hóa phần chữ cho logo 10:05
7. Làm sạch kết quả vectơ hóa chữ logo 07:20
8. Tô màu cho chữ 09:23
9. Thêm bóng bên dưới chữ logo 06:53

 5.1

 30k/CD

Leave a Reply