Video hướng dẫn tạo mô hình Iphone4s hoàn chỉnh trong 3dsmax

CGTuts+ Creating The Iphone 4S in 3DSMAX
CGTuts+ Creating The Iphone 4S in 3DSMAX 
English | Thời lượng: 6 giờ |  Dung lượng :2.97 GB

Hướng dẫn này sẽ đi vào công việc thực tế là thiết kế một sản phẩm hoàn chỉnh từ đó bạn học được các bước để thiết kế mô hình hoàn chỉnh trong 3dsmax.

Thiết kế iphone 4s trong video này sẽ gồm các bước và sử dụng các lệnh sau, sau khi học xong bạn sẽ thành thạo các lệnh này cũng như biết cách sử dụng chúng cho từng trường hợp cụ thể.

Tạo phác thảo với 6 mẫu

tạo các đường cắt, đường bo

Tạo các mặt cong

Ghép hình chỉnh sửa

Render để cho ra một mô hình giống thật

CGTuts+ Creating The Iphone 4S in 3DSMAX

Đây là hướng dẫn nâng cao nên nếu bạn chưa học qua 3dsmax thì vẫn có thể tham khảo để hiểu được những tính năng cũng như những gì mà 3dsmax có thể thể hiện.

30k/DVD

Leave a Reply